9. SPORTSKE IGRE

2. najava igara – smještaj, prijave …

9. SPORTSKE IGRE održat će se od 23. do 27. svibnja 2007. godine (srijeda – nedjelja) u ZATONU kod Zadra

Cijena aranžmana je 1000,00 kn (3 puna pansiona i 1 polupansion).
Druga najava igara sadrži informacije o uplatama i prijavama smještaja u apartmanima .
PRETHODNA VIJEST

O tome tko može sudjelovati na igrama, u kojim se sportovima natjecati, kako se prijaviti, kako i do kada platiti čitajte u 1. najavi igara koja je 08. veljače poštom krenula na adrese svih naših podružnica. U prilogu najave je i plakat s prvim informacijama o igrama.


Ključne riječi:

sportske igreBack to Top