Još jedan uspjeh Sindikata u zadnji čas!

Naši višemjesečni napori urodili su plodom: izboreno je povećanje od 15% na plaću zaposlenika s doktoratom u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, znanstvenom i nastavnom zvanju.

JOŠ JEDAN USPJEH SINDIKATA – U ZADNJI čAS! Naši višemjese?ni napori urodili su plodom: izboreno je pove?anje od 15% na pla?u zaposlenika s doktoratom u znanstveno-nastavnom, umjetni?ko-nastavnom, znanstvenom i nastavnom zvanju. Ovo pove?anje posljedica je pregovora Sindikata i Vlade, a potvr?eno je na posljednjoj sjednici Vlade u ovom sazivu. Pove?anje će stupiti na snagu 1. sije?nja 2004., a bit ?e uvedeno kao aneks kolektivnom ugovoru za znanost.Ovime smo konačno uspjeli ukloniti zaostajanje naših ljudi s doktoratom u odnosu na pla?e liječnika. Podsje?amo, do razlike u pla?ama izme?u našeg sustava i sustava zdravstva je došlo nakon što je liječnicima-specijalistima koji rade u bolnicama u studenom 2002. odobreno linearno pove?anje u bruto pla?i od 16%, s obrazloženjem o navodno posebnim uvjetima rada. Vlada RH time je promijenila dotadašnje odnose me?u koeficijentima i plaćama stručnih zvanja i zanimanja unutar javnih službi, pa je reakcija Sindikata bila promptna, ali smo rezultate morali ?ekati do danas.S pritiskom smo zapo?eli još u velja?i 2003., nakon čega smo se kontinuirano zalagali za ostvarivanje ovog dodatka, o čemu smo vas obavještavali putem weba u travnju te ponovo u srpnju ove godine. Tražili smo pove?anje osnovice, povećanje dodatka na staž te spomenuto pove?anje koeficjenata za doktorat kao u zdravstvu. Od tih smo zahtjeva do sada uspjeli ostvariti dva (osim ovog teksta pogledajte i osvrt na rezultate pregovora), dok treći – dodatak na staž – ostavljamo za novu vlast. Ukupan iznos ovog dodatka za državu nije preveliki izdatak, pa i u tome treba tražiti razloge prihva?anja naših zahtjeva. Me?utim, isto tako je jasno da bez našeg Sindikata tih rezultata ne bi ni bilo! Tajništvo Sindikata Zagreb, 24. studenog 2003.


Ključne riječi:

dodatak na plaću za znanstveni stupanj | kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje | plaćeBack to Top