Govori sa Sabora Matice

Ovdje možete pogledati govore Vilima Ribića, Branimira Mihalinca i Branimira Štrukelja iz radnog dijela, te Zvonimira Laktašića, Vladimira Miloševića te Anice Prašnjak iz svečanog dijela Sabora Matice.

Vilim Ribić, govor na saboru Matice from Nezavisni sindikat znanosti.
Branimir Mihalinec, govor na saboru Matice from Nezavisni sindikat znanosti.
Branimir Štrukelj, govor na saboru Matice from Nezavisni sindikat znanosti.
Zvonimir Laktašić – Govor na Saboru Matice
Vladimir Milošević – Govor na Saboru Matice
Anica Prašnjak – Govor na Saboru Matice


Ključne riječi:

govor | govor Vilima Ribića | Matica hrvatskih sindikata | sabor MaticeBack to Top