TV intervjui Vilima Ribića o pregovorima – Kapital Network, HTV

Nekolicina naših članova pohvalila je intervju gospodina Ribića na Kapital Networku te su sugerirali da s njime upoznamo sve naše članove jer razjašnjava mnoge zanimljive okolnosti. Uz to, donosimo vam i gostovanje u trećem Dnevniku HTV-a, na istu temu. LINKOVI:
Kapital Network Aktualno, 3.7.2012. – gost Vilim RibićHTV Dnevnik 3, 5.7.2012. – O pregovorima oko kolektivnih ugovora, gost Vilim Ribić


Ključne riječi:

Dnevnik 3 | kolektivni ugovori | pregovori o plaćama | temeljni kolektivni ugovor | Vilim RibićBack to Top