Rezultati izbora za viša tijela Sindikata

REZULTATI IZBORA ZA VIŠA TIJELA SINDIKATA NA 7. SABORU, 12. lipnja 2010.

Rezultati za:

VELIKO VIJEĆE

NADZORNO VIJEĆE

ČASNI SUD

PREDSJEDNIKA SINDIKATA


Ključne riječi:

rezultati izbora za viša tijela | Sabor SindikataBack to Top