PODRUŽNICE SINDIKATA - REGIONALNO VIJEĆE OSIJEK
red.br. naziv ustanove
1 Ekonomski fakultet 
2 Elektrotehnički fakultet 
3 Filozofski fakultet 
4 Građevinski fakultet 
5 Medicinski fakultet 
6 Poljoprivredni fakultet 
7 Poljoprivredni fakultet, Vinkovci
8 Poljoprivredni institut
9 Pravni fakultet 
10 Prehrambeno-tehnološki fakultet 
11 Rektorat Sveučilišta 
12 Strojarski fakultet, Slavonski Brod
13 Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku
14 Učiteljski fakultet 
15 Umjetnička akademija