Šesti Sabor Sindikata

Na Šestom Saboru provedeni su izbori za viša tijela Sabora Sindikata. Nikada nije bila veća konkurencija za izbor u Veliko vijeće, 66 izvrsnih kandidata za 28 mjesta. Pogledajte rezultate.

Na Šestom Saboru Sindikata, usvojeni su sljedeći dokumenti:

Podijeljene su nagrade i priznanja

O Saboru je 12. svibnja informiran i ministar Primorac. O tome više…

Zabilježili smo dio ugođaja… vidi fotografije

PRETHODNA VIJEST: Nikada u povijesti Sindikata nismo imali toliko kandidata, i to toliko dobrih kandidata. Pogledajte liste… (28. travnja 2006.)


Ključne riječi:

pregled aktivnosti | programski dokumenti | rezolucije Sabora Sindikata | Sabor SindikataBack to Top